Financiranje

Za vas uredimo ugodne možnosti financiranja kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Obročno financiranje z letnim odplačevanjem

 • 1/2 takoj in 1/2 čez 12 mesecev
 • 1/3 takoj, 1/3 čez 12 mesecev in 1/3 čez 24 mesecev
 • 1/4 takoj, 1/4 čez 12 mesecev, 1/4 čez 24 mesecev in 1/4 čez 36 mesecev

Obročno financiranje z mesečnim odplačevanjem

 • Možnost obročnega financiranja do 84 mesecev

Zahtevana dokumentacija

PRAVNE OSEBE

(D.D., D.O.O)

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija rednega izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca;
 • kopija kartona deponiranih podpisov, ki jo overi banka (transakcijski račun);
 • bilanca stanja in izkaz uspeha podjetja za zadnji dve leti poslovanja;
 • kopija potrdila o davčni registraciji;
 • kopija osebnega dokumenta direktorja oz. pooblaščene osebe za podpis pogodbe o financiranju.

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

(S.P.)

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija priglasitvenega lista;
 • bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji dve leti poslovanja;
 • bančni izpis o prometu na TRR za obdobje enega leta;
 • kopija potrdila o davčni registraciji (nezavezanci priložijo kopijo davčne številke);
 • kopija osebnega dokumenta.

FIZIČNE OSEBE

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo predmeta financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji);
 • izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja;
 • kopija osebnega dokumenta;
 • davčna številka;
 • številka osebnega računa;
 • izjava o drugih mesečnih obveznostih iz naslova kredita oz. lizinga;
 • kopija plačilnih list za zadnje tri mesece ali bančni izpis o prometu na osebnem računu za zadnje tri mesece.

KMETOVALCI

(DODATNA DOKUMENTACIJA)

 • Bančni izpis o prometu na osebnem računu za obdobje enega leta;
 • kopija obvestila o višini katastrskega dohodka;
 • kopija potrdil o prihodkih od prodaje kmetijskih proizvodov;
 • podatki o premoženju se predložijo pozneje.

Financiranje v sodelovanju z

Close Menu